GT INVEST s.r.o.
tel: +420 602 312 075
e-mail: info@gtinvest.cz
SLUŽBY

- SLUŽBY PRO CELNÍ AGENTY
- SLUŽBY A POMOC PŘI DOVOZU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- INTEGROVANÁ POMOC PRO ZAHRANIČNÍ EKONOMICKOU ČINNOST
- AUDIT ZAHRANIČNÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI
- ŠKOLENÍ A PŘEŠKOLOVÁNÍ ODBORNÍKŮ NA CELNÍ OPERACE

Podpora importu technologických zařízení

Tržní specializace „GROUP TARGO“ představuje  komplexní (právní, logistické a celní) projektové služby zahrnující import průmyslových zařízení.

Služby zahrnující podporu importu technologických zařízení jsou  zajímavé pro:

Ruským společnostem, které implementují projekty na vytváření nových výrobníchzařízení nebo zdokonalování  již existujících, se v rámci daných dodávek zahraničních technologických zařízení poskytuje pomoc při uzavírání obchodních kontraktů.

Zahraniční společnosti, které přímo vkládají investice do vytváření nebo rozvoje výroby na území Ruské federace.

Rozsah služeb

Projektová analýza  zahraničních obchodních kontraktů nebo organizační dokumentace;

Abychom dosáhli snížení plateb DPH, poskytujeme srovnání dodaného zařízení se seznamem technologických zařízení (včetně komponentů a náhradních dílů),jejichž analogické výrobky se vRuské federaci nevyrábějí, a jejichž dovoz do celního prostoru Ruské federace je osvobozen od daně z přidané hodnoty.

Poskytování doporučení ohledně dodatků a změn v textu kontraktu nebo organizační dokumentaci, technické specifikaci s ohledem na specifickou celní legislativu v Ruské federaci, včetně případů dovozu zařízení vyžadující zvláštní povolení.

Získání všech druhů zvláštních povolení vydávaných Federální celní správou Ruska

Poskytování doporučení ohledně sestavení konceptu dopravních dokladů  (faktur, konsignací,  mezinárodních nákladních listů), s ohledem na specifickou praxi proclívání v Ruské federaci;

Kontinuální kontrola, monitorování a informování zákazníka o změnách v  Jednotné nomenklatuře komodit pro zahraniční věci v Celní unii (FEACC) a v Běžných celních tarifech Celní unie;

Implementace proclení zařízení v souladu se zvoleným celním režimem;

Veškeré nezbytné kroky vedoucí k získání  a obdržení platnosti pro poskytnutí snížených celních plateb;

Získání nezbytných licencí pro dovoz a vývoz zboží;

Dopravní logistika

“Poprodejní služby" je unikátní služba na ruském trhu, která dosud nikde nemá obdoby. V průběhu celého roku po faktickém dovozu technologických zařízení stále reprezentujeme zájmy našich klientů při jednání s orgány inspekce: předkládáme nezbytné dokumenty, zajišťujeme legální oprávnění pro jednotlivé dovozové či vývozové schéma.

Způsoby dovozu

Poskytujeme podporu dovozu zboží do Ruska:

Jako součást  obchodních transakcí;

Jako příspěvek zahraničního partnera do základnímu kapitálu
ruské právnické osoby (investiční projekty);

Na základě mezinárodního finančního a leasingového kontraktu.
Copyright © 2017 UNIPROGRAM PRAHA s.r.o.. All Rights Reserved.
Úvod     |     Služby     |     Benefity     |     Portfolio     |     Kontakt